Aplikacja Flobo – automatyczna windykacja należności

tania windykacja

Może być sporo przeróżnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonaną usługę. Problem z przeterminowanymi płatnościami mają nie tylko przedsiębiorców, którzy oferują usługi dla biznesu, lecz też podmioty z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Cykliczne monitowanie nieterminowego kontrahenta – o windykacji polubownej

Przedsiębiorca jest uprawniony do dochodzenia swojej własności poprzez proces windykacji długu. Chociaż termin ten większości ludzi źle się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to postępowanie w ramach którego podejmuje się względem dłużnika różne działania zgodne z aktualnymi przepisami. Działania te mają na celu ściągnięcie zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, czyli cykliczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Kiedy ta strategia windykacji nie przyniesie efektu, dalszą alternatywą jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i każdego miesiąca wystawia taką samą liczbę paragonów oraz faktur, prawdopodobieństwo, że jakaś część opłat nie zostanie uiszczona w określonym czasie na ogół wzrasta. W uporządkowaniu całego procesu księgowania faktur pomoże aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która dysponuje też opcją prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – notyfikacje o terminie wpłat z aplikacji

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto rozliczeniowe wpłynął przelew od klienta, ale w przypadku wykrycia jej braku w wyznaczonym terminie, rozpoczyna ona proces przypominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy korzystający z tego narzędzia może ustawić własne harmonogramy czynności podejmowanych wobec nie płacących kontrahentów, wyznaczając między innymi interwały między wiadomościami z upomnieniem. Przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności za fakturę emitowana jest z aplikacji także przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w poprzednim kwartale dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu oraz tych którzy nie zapłacili faktury w terminie w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeśli notyfikacje nie przyniosą efektów, następnymi krokami automatycznej windykacji prowadzonymi przez robota Flobo jest przygotowanie noty księgowej w wysokości 40 euro, a później przekazanie zawiadomienia o dłużniku do BIG. Na końcu, gdy wyliczone powyżej działania będą nieefektywne, Flobo przekaże sprawę do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na monitorowanie przychodzących należności, a po kilku miesiącach przynosi również ogromną poprawę terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]