Generator not księgowych – darmowe narzędzie dla przedsiębiorców

Potrzebujesz bezpłatnego generatora not księgowych 40 euro? Kliknij tutaj.

Każda osoba prowadząca przedsiębiorstwo na pewnym etapie swojej działalności styka się z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury w określonym terminie. Jeszcze dekadę temu był to ogromny problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie od 2013 r. w przypadku pojawienia się zwłoki w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania opieszałym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wystawiać niezwłocznie, a może stosować jako jeden z etapów procedury upominawczej?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, iż wierzyciel ma prawo dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej rekompensaty zależy od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należność nie przekracza 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, ale nie przekraczającej 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 r. może z kolei wystawić notę w wysokości 70 euro, zaś kiedy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Wypada podkreślić, że notę księgową można wystawić dłużnikowi natychmiast po wystąpieniu opóźnienia z płatnością, co więcej bez wymogu uprzedniego upomnienia o upływie terminu. Należy jednakże wziąć pod uwagę czy wystawienie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie naruszy budowanych częstokroć przez szmat czasu dobrych relacji biznesowych. Wszak przyczyną opóźnienia we wniesienia należności może być zwyczajne przeoczenie czy krótkotrwałe problemy finansowe dłużnika, a nie jego intencjonalne działanie. Dlatego też, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych etapów działań windykacyjnych.

Sprawdź gdzie znaleźć darmowy generator not księgowych

Kiedy przedsiębiorca ostatecznie decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak poprawnie należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro ustawa mówi o nocie w euro. Informacje o tym wyszczególniono w przytoczonym powyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w PLN oblicza się na bazie średniego kursu euro deklarowanego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin spłaty za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorcom rekomendujemy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego nieodpłatnie na stronie Flobo – polskiego narzędzia do obsługi należności w firmach, które wyposażone jest także w wszechstronny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]