Rozliczenie VAT metodą kasową – na czym to polega i kto może skorzystać?

Dalsze informacje o metodzie kasowej.

Przedsiębiorcy zazwyczaj rozliczają się z fiskusem przy użyciu metody memoriałowej, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku VAT powstaje w chwili wystawienia faktury za wykonanie usług bądź sprzedaż towaru. Niestety w takim wypadku urząd skarbowy nie zważa na to czy zapłata od kontrahenta pojawiła się na koncie płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT wynika nie prędzej niż po uzyskaniu płatności od kontrahenta.

Z metody kasowej może korzystać większość naszych właścicieli firm

Nieterminowość w przesłaniu należności to nie rzadkość. Osoby prowadzące działalność gospodarczą często znajdują się w sytuacji, kiedy są zmuszone wielokrotnie przypominać kontrahentowi o wniesieniu należności za sprzedane towary bądź wykonane usługi. Gdy takie sytuacje zdarzają się cyklicznie, nawet świetnie działająca firma może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie opłacić należnych podatków na czas i finalnie dostać od fiskusa wysoką grzywnę. Szczęśliwie tak zwani mali przedsiębiorcy, innymi słowy firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się wraz z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, mogą korzystać z metody kasowej zawieszając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do momentu otrzymania od kontrahenta uzgodnionej wpłaty. Z uwagi na wskazany przez przepisy limit z tej metody może skorzystać zdecydowana większość rodzimych przedsiębiorców, niemniej jednak powinni oni pamiętać, iż stosowanie z tej formy rozliczenia działa również w drugą stronę. Tym samym jeżeli sami mają trudność z dochowaniem terminów opłat, nie będą mogli potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą danej należności. O zamiarze skorzystania z metody kasowej należy zawiadomić urząd skarbowy poprzez złożenie druku VAT-R. Wymagane jest też przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz obligatoryjne umieszczenie na wszystkich wydanych fakturach dopisku “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu księgowi nie polecają przedsiębiorstwom metody kasowej?

Biura rachunkowe często odwodzą niewielkie przedsiębiorstwa od rozliczania metodą kasową podatku od towarów i usług. Najczęściej powodem tego jest po prostu problem z regularnym monitorowaniem wpływających należności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza bowiem do stałego ich pilnowania, by nie przeoczyć terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku firm wystawiających co miesiąc kilkanaście faktur nie jest to utrudnienie. Jednak już przy kilkudziesięciu fakturach kontrola należności przychodzących na konto firmowe może zajmować nawet parę godzin dziennie. Dla takich przedsiębiorstw polecanym rozwiązaniem, które zapewnia oszczędność czasu i redukcję ryzyka omyłek przy księgowaniu, jest użycie oprogramowania służącego do automatycznego monitoringu należności, jakim jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]