Odprowadzanie wody z dachu. Wskazówki montażu systemów rynnowych

Podstawowym przeznaczeniem systemu rynnowego, zarówno w budynku mieszkalnym jaki i użytkowym, jest właściwe odprowadzanie wody opadowej z dachu – jak najdalej od ścian budynku. Prawidłowo działający system zabezpiecza nieruchomość oraz posesję przed problemami związanymi z gromadzeniem się wody, w tym zalaniem. Dlatego system odprowadzania wody z dachu powinien być priorytetem dla każdego inwestora. Oto kilka wskazówek, na co zwrócić uwagę przy montażu systemów rynnowych.

Co to jest i jak działa system rynnowy?

System rynnowy jest to instalacja służąca do odprowadzania wody opadowej z dachu, która musi być szczelna i wydajna. W skład takiego systemu wchodzi kilka podstawowych elementów. Są to przede wszystkim rynny i rury spustowe, a także narożniki, wylewki, odpływy, haki, łączniki do rynien i rur spustowych oraz obejmy.

Rynny stosowane we współczesnym budownictwie, to z reguły półokrągłe rury układane wzdłuż krawędzi dachów, które wykonane są z tworzyw sztucznych (PCV) lub z metalu. Mogą to być tradycyjne rynny półokrągłe oraz nowoczesne – kwadratowe lub eliptyczne. Zasada działania systemu jest prosta – do poziomej rynny montuje się pionową rurę spustową, która odprowadza wodę do ziemi bądź podziemnej kanalizacji deszczowej. Instalację uzupełniają elementy podtrzymujące i łączące.

Skuteczność systemu odprowadzania wody opadowej z dachu zależy od odpowiedniego połączenia i montażu tych elementów. System orynnowania jest dobierany do efektywnej powierzchni dachu (powierzchni, którą trzeba odwodnić). Jego parametry obliczane są za pomocą specjalnego wzoru, tabel opracowanych przez producentów.

Montaż systemów rynnowych – wskazówki krok po kroku

Orynnowanie montuje się po obróbkach blacharskich okapu. Przed rozpoczęciem prac montażowych koniecznie należy zapoznać się z instrukcjami i specyfikacjami dołączonymi do elementów systemu rynnowego.

Instalację systemu rynnowego zaczynamy od wyznaczenia miejsca mocowania rynien. Powinny być one zainstalowane poniżej linii będącej przedłużeniem płaszczyzny dachu, która ma znajdować się w odległości 1-2 cm nad rynną. Dzięki temu możliwe jest efektywne odprowadzanie wody deszczowej, a w zimie rynny nie są narażona na uszkodzenie przez śnieg zsuwający się z dachu. Jeżeli taki montaż nie jest możliwy, na dachu powinny być zamontowane bariery przeciwśniegowe.

Następnie ustalamy pozycję leja spustowego, czyli najniższego poziomu części rynnowej systemu oraz pozycje haków mocujących. Rynny powinny być zamocowane ze spadkiem w kierunku rur spustowych, wynoszącym od 0,2 do 0,5% na długości 1 metra.

Aby uzyskać efekt właściwego spadku musimy odpowiednio rozlokować haki. Zaczynamy od zamocowania uchwytu położonego najdalej od leja spustowego, a następnie instalujemy hak przy leju spustowym. Pomiędzy nimi rozciągamy cienką linkę lub sznurek i ustalamy właściwy spadek rynny.

Do montażu rynien najczęściej stosowane są haki doczołowe. Odległość między hakami zwykle wynosi ok. 50-60 cm. Ważne, aby gęściej zamontować haki w narożnikach, odpływach i w miejscach połączeń rynien.

Następnie w nosek frontowy uchwytu wkładamy wywinięcie rynny i wciskamy wewnętrzną część rynny pod nosek tylny. Rynny nie powinny być sztywno przymocowane – mają opierać się albo wisieć na hakach. Kolejne elementy systemu łączymy ze sobą zgodnie z zaleceniami producenta, najczęściej za pomocą złączek.

Łącznikiem między rynnami i rurami spustowymi są leje spustowe, czyli tzw. sztucery, Mocuje się je po zamontowaniu rynien i przed ostatecznym połączeniem sprawdza, czy rynny odprowadzające wodę. Jeśli wszystko działa prawidłowo, sztucer łączy się z rurą spustową. Przy wystającym okapie stosuje się kolanko.

Rury spustowe (spadowe) mocujemy do elewacji za pomocą uchwytów obręczowych. Montaż zaczynamy od osadzenia dybli w elewacji, na które nakręcamy kostki obejm, a następnie same obejmy. W nich umieszczamy rury spustowe. Pojedyncze elementy łączymy kielichowo (przez wsunięcie). Na końcu montujemy trójniki i zbieracze deszczówki.

System rynnowy i retencja wody

Wybór odpowiedniego systemu rynnowego i jego prawidłowy montaż gwarantuje bezpieczną, wieloletnią eksploatację budynku, bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z naprawami dachu lub elewacji. Aktualnie warto rozważyć połączenie systemu rynnowego z systemami magazynowania deszczówki i dzięki temu stworzyć system retencji wody przy własnym domu. W tym celu najlepiej skontaktować się ze specjalistyczną firmą, która doradzi wybór odpowiedniego rozwiązania i wykona usługę.

Źródło tekstu: https://www.regamet.pl/dla-fachowca/odprowadzanie-wody-z-dachu-wskazowki-montazu-systemow-rynnowych/