Ochrona osób i mienia, czyli bezpieczeństwo przede wszystkim

Zajrzyj tu, żeby zamówić ochronę osób i mienia.

Form zabezpieczania mienia i osób jest wiele. Jedną z nich jest zatrudnienie agencji ochrony osób i mienia. Z usług takiej agencji na ogół korzystają właściciele przedsiębiorstw oraz urzędy. Przybywa także osób prywatnych, które z pomocą profesjonalistów zamierzają chronić swój dom.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto zdecydować się na usługi agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przytrafić właścicielowi przedsiębiorstwa w czasie jego nieobecności jest włamanie. Do zdarzenia tego może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale też w urzędzie. Rzecz jasna pracę potencjalnym włamywaczom można znacznie utrudnić, kupując antywłamaniowe drzwi i okna. Można też wykorzystać system alarmowy. Wszystkie wymienione zabezpieczenia bez wątpienia utrudnią przestępcom dostanie się do środka obiektu. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale również klientom czy znajdującym się w nich pracownikom, można zagwarantować, korzystając z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć rozmaite obowiązki. Mogą oni objąć ochraniany obszar obejmującym całą dobę monitoringiem, mogą również patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które miały miejsce w budynku.

Ochrona osób i mienia – korzyści dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, w którego firmie zatrudnionych jest więcej niż 25 pracowników zobowiązany jest każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, która zatrudnia osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, może natomiast ubiegać się o status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które postawią na ochronę swoich obiektów przez tego rodzaju agencję, mogą skorzystać z ulg na składki na PFRON. Ulga ta może wynieść nawet 65%. Oznacza to, że w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić całkiem wysokie kwoty.

Dane adresowe:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]